ข่าวประชาสัมพันธ์  
     

        การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 3 จากหน่วยประเมิน ยู.พี.
        เปิดจำหน่ายใบสมัคร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

       
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555  คะแนน O-NET

        ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ( H1N1 )
        โรงเรียนทำการฉีดพ่นลูกน้ำยุงลาย  
        ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาครั้งที่ 2 โดย สมศ.  
        ประวัติโรงเรียนพิมลวิทย์  


               

  กิจกรรมประจำเดือน    

 

          10 ม.ค. 57   จัดกิจกรรมวันเด็ก

          16 ม.ค. 57   โรงเรียนหยุด 1 วัน เนื่องในวันครู

          19 ม.ค. 57   นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 สอบ Pre ประถมปลาย ณ โรงเรียนพิมลวิทย์

          24 ม.ค. 57   นิทรรศการโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 8 เริ่มเวลา 08.00

     


                                                                                                                                     
               

  UPDATE 

ประมวลภาพ
กีฬาสีระดับประถม ปี56


ประมวลภาพ
กีฬาสี(อนุบาล) ปี56


ประมวลภาพ
นิทรรศการการเรียนรู้ของลูกร้กประมวลภาพ
ลอยกระทงระดับประถม ปี56ประมวลภาพ
ลอยกระทงระดับอนุบาล ปี56ประมวลภาพ
ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง

 
 


ได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ยระดับ
"เหรียญเงิน" จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับการคัดเลือกจาก (มสวร.) ให้เป็นโรงเรียนที่มีการสอนระดับปฐมวัย ด้านการสอนระบบ BBL หรือการทำงานทางสมองตามธรรมชาติ
ได้รับการรับรองจาก กองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ "ระดับทอง"


  คนเก่งของเรา  


ประกาศ

โรงเรียนพิมลวิทย์ปิดทำการเรียนการสอน

วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 / 2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

และเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปก่อน

ส่วนกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หากมีการเปลี่ยนแปลงติดตามได้ทาง

Facebook ของโรงเรียน


   
  Project Approach  
  เกร็ดน่ารู้          

โรงเรียนพิมลวิทย์
3 ซอยจรัญสนิทวงศ์69 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
02-424-1737 , 02-881-0086 // Email:: pw.school@hotmail.com


------------------------------------------------