แผนที่โรงเรียน


โรงเรียนพิมลวิทย์
เลขที่ 3  ซอยจรัญสนิทวงศ์69   ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด   เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

โทร:: 02-424-1737 , 02-881-0086
Email:: pw.school@hotmail.com